LG55UT660H

Feature โหมดโรงแรม (เมนูตัวติดตั้ง), โหมดล็อค (จำกัด), วิดีโอต้อนรับ / หน้าจอ (ภาพสแปลช), แทรกรูปภาพ, แผนที่หนึ่งช่อง, ตัวจัดการช่องสัญ …

LG55UT660H .