Ci806U

Feature เครื่องสแกนนิ้ว-ควบคุมประตู CI806U   สุดยอดเครื่องควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity เพื่อเพิ่มความป …

Ci806U .

Ci100S

Feature เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร รุ่น CI100S  Proximity หรือรหัสผ่าน  รองรับบัตรได้ 50,000 ใบ  เก็บข้อมูลบันทึกเวลาในตัวเค …

Ci100S .

Ci690S

Feature เครื่องสแกนนิ้ว-ควบคุมประตูเครื่องสแกนลายนิ้วมือ CI690S  เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตู และบันทึกเ …

Ci690S .

CMi F69S

Feature เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMi F65S (Face Scan) เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) ในเครื่องเดียวกัน สำหรับ …

CMi F69S .

Scroll to Top