รุ่น 5601

Feature อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ เป็นเครื่องตรวจจับความร้อน ชนิดทำงานได้ 2 ระบบ คือ ระบบ Fixed ทำงานทันทีเมื่อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิรอ …

รุ่น 5601 .

รุ่น 882R

Feature Smoke Detector Notifier (อุปกรณ์ตรวจจับควัน) คุณสมบัติสินค้า อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Photoelectric Smoke Detectors) เป็นอุปกรณ์ตรวจ …

รุ่น 882R .

รุ่น 2020HF

Feature 2020HF เครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่ 78°C ใช้องค์ประกอบความร้อนที่ทันสมัย รวมกับวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) เพื่อให้รว …

รุ่น 2020HF .

รุ่น 2020F

Feature 2020F อุณหภูมิคงที่ A2S เครื่องตรวจจับ เครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่  58°C ใช้องค์ประกอบความร้อนที่ทันสมัย รวมกับวงจรรวมเ …

รุ่น 2020F .

รุ่น 2020R

Feature เครื่องตรวจจับความร้อน 2020R ใช้องค์ประกอบความร้อนที่ล้ำสมัยรวมกับ an วงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) เพื่อให้ตรวจจับเพลิงไหม้ได …

รุ่น 2020R .

รุ่น 2020P

Feature เครื่องตรวจจับควันไฟแบบโฟโตอิเล็กทริค 2020P ใช้ห้องแสงที่ล้ำสมัยรวมกัน ด้วยวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) เพื่อให้ตรวจจับได้อย่ …

รุ่น 2020P .

2020PT

Feature เครื่องตรวจจับแบบธรรมดาหลายเกณฑ์ความร้อนด้วยแสง เครื่องตรวจจับอเนกประสงค์ 2020PT ใช้ช่องแสงและองค์ประกอบความร้อนที่ล้ำสมัยรวมกั …

2020PT .

Scroll to Top