SS-102 siren with strobe

Feature อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง รุ่น SS-102 Siren with Strobe ใช้ไฟ 12 – 24 VDC วัสดุทำจากพลาสติกสีน้ำเงิน รูปร่างกระทัดรัด แ …

SS-102 siren with strobe .

SS-102 siren with strobe

Feature อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง รุ่น SS-102 Siren with Strobe ใช้ไฟ 12 – 24 VDC วัสดุทำจากพลาสติกสีแดง รูปร่างกระทัดรัด แข็งแ …

SS-102 siren with strobe .

YA-81 Fire Strobe Siren

Feature Siren With Strobe (อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง) ยี่ห้อ OMSIN ใช้ไฟ 12 – 24 VDC วัสดุทำจากพลาสติกสีแดง รูปร่างกระทัดรัด แข …

YA-81 Fire Strobe Siren .

CM-24 corridor

Feature Corridor Light (โคมไฟหน้าห้อง) ยี่ห้อ OMSINโคมไฟสำหรับติดหน้าห้องผู้ป่วย เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล  หน้าห้องผู้ป่วย ห้องฉุก …

CM-24 corridor .

tr-24 adapter

Feature อุปกรณ์แปลงไฟ รุ่นTR24 Adaptor ยี่ห้อ OMSINอุปกรณ์แปลงไฟ หรือ Adaptor แปลงไฟจาก 220 โวล์ท เป็นไฟ 24 VDC

MY-C4

Feature สวิทซ์ฉุกเฉินในห้องน้ำ สวิทซ์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิทซ์ มีสวิทซ์สำหรับกดและสายดึงสวิทซ์ มีไฟบอกสถ …

MY-C4 .

Scroll to Top